box1

Grøn
service

Vedligeholdelse af grønne arealer herunder græsslåning, hækklipning, beskæring. Anlæg af plæner.

Læs mere

box1

Vedligehold &
renovering

Vedligeholdelse og renovering af hus, carport: Al forefaldende arbejde. Rensning af tagrende.

Læs mere

box1

Belægnings
arbejde

Udføres i alle typer betonsten, sandstone, brosten, chausser, natursten. Støttemure i natursten.

Læs mere

box1

Saltning &
Snerydning

Tilbydes til private boligforeninger og virksomheder, ”få et uforpligtende tilbud”.

Læs mere

box1

Træfældning &
rodfræsning

Rodfræsning. Topkapning af vanskelige træer. Beskæring af træer og buske.

Læs mere

box1

Kirkegårds service

Vi tilbyder forskellige løsninger som: Hækklipning. Pålægning af gran. Almindelig vedligeholdelse.

Læs mere