VEDLIGEHOLDELSE OG RENOVERINGSOPGAVER

Vedligeholdelse og renoveringsopgaver af hus, carport:

Al forefaldende arbejde.

Rensning af tagrender, og udskiftning af disse.

Isætning af nye døre og vinduer.

Maling af div..

Nedrivning m.v..